Carlsberg logo

Kampanjens användarvillkor

Under perioden 15 juni 2020 till den 28 augusti 2020 lanserar, marknadsför och genomför Carlsberg Sverige AB ("Carlsberg" eller"Vi") stödkampanjen "Stammisglaset" för Sveriges lokala pubar och restauranger. Du kan delta i Stammisglaset enligt villkoren nedan till stöd för de lokala pubar och restauranger som har registrerat sig för Stammisglaset ("Deltagarföretag").

1. Hur deltar Du?

För att delta i Stammisglaset måste Du vara 18 år eller äldre.

Vi kommer organisera auktioner på www.tradera.se mellan den 15 juni 2020 och den 28 juni 2020 där Du kan lägga bud på varje Deltagarföretags stammisglas ("Glaset"). Auktionen anordnas enligt Traderas villkor, https://info.tradera.com/sakerhetscenter/anvandaravtal/.

Om Du är den som lägger det vinnande budet blir Du ägare till Glaset. Glaset är specialdesignat och kommer märkas med namnet på den person som lagt Vinnarbudet samt Deltagarföretagets namn.

2. Var kommer Glaset ifrån?

Vi ansvarar för tillverkningen av Glaset och står för tillverkningskostnaderna.

3. Vad händer om Du vinner?

Om Du vinner Glaset så kommer Vi att informera Dig om detta. Vi kommer också ombesörja leveransen av Glaset till Deltagarföretaget. Du kan fritt välja om Du önskar att Glaset ska vara placerat hos Deltagarföretaget i 12 (tolv) månader eller om Du vill ta med dig glaset hem.

Notera att endast Glaset utgör vinsten i och objektet för auktionen (dryck ingår inte).

4. Hur behandlar Vi Dina personuppgifter?

För Carlsbergs behandling av personuppgifter med anledning av Stammisglaset hänvisas till Carlsbergs integritetspolicy, https://www.carlsberg.com/sv-se/integritetspolicy/.

5. Vad är Carlsbergs ansvar och vad händer om Glaset är trasigt?

Carlsberg ansvarar för Glaset fram till dess att det har levererats till Deltagarföretaget. Om Glaset är trasigt när det levereras till Deltagarföretaget kan reklamation framställas till stammis@carlsberg.se. Reklamation bör göras så snart felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Vi åtgärdar i första hand ett trasigt Glas genom felavhjälpning om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Oss. Vi har också rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans om så kan ske utan väsentlig olägenhet för Dig. Om omleverans av glaset inte kan ske återbetalar Vi det belopp som Du betalade för Glaset vidauktionen.

Notera att Vi inte ansvarar för Din användning av Glaset, utan vårda det väl!

Till sist så vill Vi informera Dig om att Vi inte är ansvarig för indirekta skador och Vårt ansvar för direkta skador är begränsat till återbetalningen av det belopp som Du betalade för Glaset.

6. Hur länge gäller villkoren?

Dessa villkor gäller mellan den 15 juni 2020 och den 28 augusti 2020, varvid de automatiskt upphör.

7. Får Carlsberg ta hjälp av någon att sköta delar av Stammisglaset?

Ja, det får Vi. Carlsberg har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina förpliktelser enligt villkoren.

8. Tillämplig lag och tvistelösning?

Dessa villkor regleras av svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol.

9. Vad ska Du göra om du har frågor?

Om Du har några frågor om Glaset, stödkampanjen Stammisglaset eller om Carlsberg, vänligen ta kontakt genom att skicka ett mail till stammis@carlsberg.se.